Mai Mokau ki Tītoki
Ko Taranaki te maunga
Ko Mohakatino te awa
Ko Tokomaru te Waka
Ko Ngāti Tama te iwi

Ngāti Tama

We are descendants of the Tokomaru waka and historically maintained the northern Taranaki border. Te Rūnanga o Ngāti Tama, the mandated authority, advocates for the wellbeing of our people, whenua and environment. Read more about the work of our trustees.
Quick links
Address
Te Rūnanga o Ngāti Tama
PO Box 143 Waitara
E: ngatitamataranaki@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram